Dydaktyka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Stacjonarne

Podstawy baz danych

Pliki do pobrania:

SQL do schematu bazy
SQL z danymi
Zestaw 1
Zestaw 2
Zestaw 3
Skrypt ze stypendiami
Zestaw 4

Obiektowe bazy danych

Schemat bazy
SQL z danymi
Zestaw I
Zestaw III
Zestav IV

Niestacjonarne

Technologie obiektowe

Pliki do pobrania:
Tematy projektów od doktora Zabawy
Laboratorium 2
Laboratorium 3
Laboratorium 4

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Niestacjonarne

Technologie obiektowe

Pliki do pobrania:
Incepcja