Odznaczenie

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. małopolskiego nr 7/2021 z dnia 11 czerwca 2021 zostałem odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Wręczenie odznaczenia odbyło się 4 września 2021 podczas uroczystości Jubileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu.