Meteorologia

Moim hobby jest meteorologia, a konkretniej ta jej część, która dotyczy niebezpiecznych burz. W związku z tym hobby od 2011 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Skywarn Polska, prowadzącego portal www.lowcyburz.pl. Najprzyjemniejszą częścią tego hobby jest obserwacja burz:

Burza nad Czechami

Jednak aby zacząć z tym przygodę należy najpierw dowiedzieć się co to jest burza. Burza jest to zjawisko z grupy elektrometeorów bla bla, związane z chmurami kłębiastymi deszczowymi… Wprowadzenie do tematu można znaleźć TUTAJ. Jak już ktoś się z tym zapozna polecam zajrzeć TUTAJ. Jako 'łowca burz’, będąc studentem I stopnia Informatyki na Politechnice Krakowskiej w 2015 r zrobiłem takie cuś jak SkyPredict 2. SkyPredict2 jest systemem ostrzeżeń meteorologicznych dużej rozdzielczości, działającym w czasie rzeczywistym, o modularnej budowie. Zrobiło się o nim GŁOŚNO w 2017 roku z powodu WYDARZEŃ z 11 sierpnia. Dodatkowo zajmuję się czymś takim jak sondaże aerologiczne. Zbudowałem oprogramowanie do przetwarzania danych aerologicznych i generowania diagramów.

Sondaż z Popradu. To co tu jest pokazane zwiastowało to: https://www.youtube.com/watch?v=QoCdcb3d9gg 🙂

Z czasem hobby przerodziło się w naukę i pracę. Od 2014 roku brałem udział we wszystkich znaczących, krajowych konferencjach naukowych, dotyczących tematyki groźnych burz. Wielokrotnie prezentowałem referaty. W 2016 roku brałem udział w pracach komisji parlamentarnych: sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz senackiej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej nad ustawą „o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. Prace te zakończyły się sukcesem – otwarto dostęp do danych meteorologicznych.

W trakcie obrad komisji sejmowej

Protokoły z posiedzeń komisji: TU, TU

Zapisy wideo z posiedzeń podkomisji KASW: TU, TU

W 2017 roku udałem się na European Conference on Severe Storms, będąc współautorem dwóch referatów: Climatological aspects of convective parameters over
Europe: a comparison of ERA-Interim and sounding data oraz A review of microphysics schemes within WRF model on the example of an isolated tornadic supercell in Poland on 20 June 2016. W obu byłem odpowiedzialny za oprogramowanie do przetwarzania danych z radiosondaży. W ramach tejże konferencji przeprowadzono także szkolenie/seminarium pod tytułem „Forecasting of Severe Convective Storms”, które poprowadził Chuck Doswell, IMDB.

Forecasting of Severe Convective Storms
Certyfikat z seminarium

Żeby było ciekawiej podczas powrotu z tego wydarzenia udało mi się złapać trąbę powietrzną z lotniska w Puli.

Waterspout w Puli

Z tego wszystkiego urodziła się publikacja naukowa, której jestem również współautorem, tradycyjnie odpowiadając za kwestie sondaży aerologicznych. Warto nadmienić, że ukazała się ona w jednym z najlepszych czasopism meteorologicznych na świecie, a jednym z autorów jest Harold Brooks. Wydaje je American Meteorological Society.

Arcus nad Libiążem. W oddali widać rain foot.

Tak, że tego. Łowcy burz to nie tylko wariaci.

Tak to zwykle jest. Niespodzianka jest TU.