thundeR

Wraz z dr. Mateuszem Taszarkiem oraz dr. Bartoszem Czerneckim przygotowaliśmy pakiet dla języka R, przeznaczony do obliczania i wizualizacji parametrów atmosfery. Pakiet ten został opracowany z myślą o obliczeniach wysokiej wydajności i stanowi obecnie najszybsze tego typu rozwiązanie dostępne na świecie. Oryginalny algorytm wykonujący obliczenia był częścią mojej pracy magisterskiej. …