Zajęcia 03.04.2022

Zajęcia laboratoryjne z godziny 10:45 rozpoczną się o godzinie 11:00