Widoki

Przygotować widoki zawierające:
-informację czy konto o podanej nazwie użytkownika oraz haśle istnieje
-liczby obserwujących profile
-liczby obserwowanych przez profile
-dla każdego posta nazwę użytkownika pierwszej osoby, która polubiła post i całkowitą liczbę polubień
-dla każdego posta nazwę użytkownika wraz z komentarzem posta i całkowitą liczbę komentarzy
-osoby, które przesłały wiadomości, uporządkowane chronologicznie od tej, która wysłała najnowszą wiadomość
-wiadomości, uporządkowane chronologicznie, pogrupowane po osobach, które je wysłały

Szczegółowe informacje na temat widoków dostępne są na stronie:

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-view.html