Modelowanie ćw. 2

Ćwiczenie laboratoryjne:
Zaprojektować bazę danych modelującą problem serwisu społecznościowego na przykładzie portalu instagram.com.

Zdekomponować problem, uwzględniając artefakty dotyczące:
-zarządzania konta użytkownika
-autoryzacji
-przesyłania wiadomości
-dodawania zdjęć do indywidualnych profili użytkowników
-dodawania relacji
-reakcji użytkowników na zamieszczane treści
-komentarzy

Przedstawić diagram związków-encji bazy danych. Znormalizować bazę danych do 3PN.

Przesłać diagram na adres retsuz@gmail.com