Laboratorium 9

Zadanie: zaprojektować i zaimplementować czat internetowy, umożliwiający przesyłanie wiadomości tekstowych od każdego z zalogowanych użytkowników do wszystkich zalogowanych w danym momencie. Rozwiązanie ma składać się z aplikacji serwera oraz klienta. Klient ma posiadać okno, z kontrolkami: do wprowadzenia swojego pseudonimu, do wyświetlania wiadomości od innych użytkowników, do wpisywania wiadomości do wysłania oraz przycisk zatwierdzający wysłanie. Serwer ma być aplikacją konsolową. Komunikacja pomiędzy modułami ma odbywać się za pomocą gniazd sieciowych, z wykorzystaniem współbieżności.

Materiały do gniazd sieciowych: LINK