Laboratorium 8

Zaimplementuj aplikację kalkulatora, realizującego operacje: mnożenia, dzielenia, dodawania, odejmowania oraz umożliwiającego wykorzystywanie nawiasów celem nadania priorytetów operacjom.

Należy wykorzystać odwrotną notację polską oraz algorytm shunting-yard autorstwa Edsgera Dijkstry.

Projekt ma zawierać testy jednostkowe w jUnit.

Przykładowy interfejs kalkulatora

Kalkulator