Laboratorium 3 – CRUD

Treść zadania:

Zaprojektować i zaimplementować w dowolnym, obiektowym języku programowania rozwiązanie, umożliwiające tworzenie, odczyt, edycję, usuwanie notatek tekstowych powiązanych z kontami użytkowników, będących autorami tych notatek.

Konto użytkownika ma zawierać informacje: login, imię, nazwisko, hasło (skrót obliczony algorytmem bcrypt).
Notatka ma zawierać tytuł oraz treść. Obie w formie UTF-8.

Do przechowywania wykorzystać bazę PostgreSQL lub MySQL.

Do oddania:

Diagram klas
Kod źródłowy
SQL do schematu bazy z przykładowymi danymi
Screeny z działania programu
Opis tekstowy struktur